Voorwaarden Huursubsidie

Niet iedereen kan zomaar huurtoeslag aanvragen. U dient te voldoen aan een aantal voorwaarden.

Hieronder de voorwaarden waar je aan moet voldoen om aanspraak te kunnen maken op huursubsidie.
Je moet:

 • de Nederlandse nationaliteit bezitten of in het bezit zijn van een geldige verblijfsvergunning.
 • 18 jaar of ouder zijn.*
 • als huurder een zelfstandige woning hebben met een eigen opgang heeft en geen voorzieningen, zoals wc, badkamer, douche en keuken met anderen hoeft te delen. Wanneer je student bent en een kamer huurt, dan kom je vaak niet in aanmerking voor huursubsidie.
 • ingeschreven zijn bij de gemeente waar je een woning of woonruimte huurt.
 • huurkosten hebben die binnen bepaalde grenzen blijven. Deze mogen niet te laag maar ook niet te hoog zijn. Voor jongeren onder de 23 jaar geldt een huurgrens van € 366,37 per maand.
 • voldoen aan de inkomensgrens. Daarvoor moet je kijken naar jouw jaarlijkse inkomsten situatie op 1 januari 2012:
  1. Ben je jonger dan 65 jaar en je woont alleen, dan is jouw maximum toetsingsinkomen € 22.025 per jaar.
  2. Ben je jonger dan 65 jaar en je woont niet alleen, dan is jouw maximum toetsingsinkomen €29.900 per jaar.
  3. Ben je op 1 januari 2012 65 jaar of ouder en je woont alleen, dan is jouw maximum
  4. toetsingsinkomen € 20.675 per jaar
  5. Je woont niet alleen. Is op 1 januari 2012 de meest verdienende bewoner 65 jaar of ouder, dan is jouw maximum toetsingsinkomen € 28.225 per jaar.
  6. Wanneer je inkomen hoger is dan de inkomensgrens voor jouw specifieke situatie aangeeft, dan heb je geen recht op huursubsidie.

 

* Uitzonderingen waarmee je toch recht op huursubsidie kan hebben wanneer je jonger dan 18 bent: als je getrouwd bent (geweest) of geregistreerd partner bent, beide ouders overleden zijn of wanneer je een of meerdere kinderen hebt.